24 januari 2022

Transport & Logistiek

3 min read

Een goed beheer van de sector totaallogistiek is een van de pijlers om op deze markt succes te boeken. Maar dit is een zeer ingewikkelde activiteit die moeilijk te beheren is, omdat er een grote informatiestroom, diverse procedures en vele andere elementen bij komen kijken. De verantwoordelijken moeten alle middelen zoeken die nodig zijn om hun problemen op te lossen, willen zij hun concurrentiepositie op de markt handhaven.

Waarom is het van essentieel belang te investeren in een transport & logistiek management?

Veel managers houden zich alleen bezig met verkoop en onderhandelingen met klanten, maar een efficiënt beheer kan datgene zijn wat uw bedrijf nodig heeft om uw rekeningen in evenwicht te brengen, de winst te verhogen en concurrentiële verschillen te creëren. Zie hieronder enkele voorbeelden van hoe een goed logistiek beheer een impact kan hebben op uw bedrijf.

Fouten vermijden

Een vervoerder voert een groot aantal zeer complexe handelingen uit, die veel precisie en toewijding van de werknemers vergen. Een voorbeeld is de berekening van de vrachtprijs, die betrekking heeft op gewicht, afmetingen, produktcategorie, bijzonderheden van de ontvanger, tolgelden en belastingen, kosten na verzending, enz.

Veel managementfouten, hoe klein ook, kunnen grote verliezen voor de onderneming veroorzaken. Fouten in de vrachtberekening bijvoorbeeld kunnen de vervoerder doen betalen om een dienst te verlenen. Anderzijds zal een goed management duidelijk maken hoeveel vracht nodig is om een goede winstmarge te hebben.

Processen optimaliseren

De activiteiten op het gebied van het beheer van totaallogistiek vergen veel tijd van de werknemers, omdat veel informatie moet worden verzameld, moet worden nagegaan of deze correct is en in verband moet worden gebracht. Efficiënt beheer houdt in dat de uitvoering van dit soort activiteiten en andere bureaucratische handelingen sneller moet verlopen.

Resultaten verbeteren

Goed beheer zorgt voor kostenbesparingen, vermindert de tijd die nodig is om activiteiten uit te voeren, minimaliseert risico’s, verhoogt de productiviteit van de werknemers, maakt winst en maximaliseert de tevredenheid van de klant. Bijgevolg kan de onderneming ambitieuzere doelstellingen vaststellen en betere resultaten behalen.

Meer controle

Aangezien de hoeveelheid gegevens die door een logistiek bedrijf wordt gegenereerd zeer groot is, is het praktisch onmogelijk om alle processen manueel te monitoren en te controleren. Het gebrek aan controle leidt tot onevenwichtige rekeningen, wanorde bij het onderhoud, het innen van klanten, de naleving van fiscale verplichtingen (wat boetes oplevert), buitensporige uitgaven voor materiaal, enz.

Een digitaal beheersplatform automatiseert echter verschillende activiteiten van operationeel, financieel, commercieel en vlootbeheer. Alle informatie zal duidelijk en objectief aan de manager worden verstrekt, zodat op al deze gebieden een ruime controle mogelijk is.

Integratie van sectoren

De integratie bestaat erin gebruik te maken van de informatie die door elke sector wordt gegenereerd om de werking in de andere sectoren van het bedrijf te stroomlijnen, dankzij het feit dat het systeem allemaal op één enkel platform werkt. De informatiestroom zal dus vloeiend verlopen en de uitwisseling van gegevens zal in real time plaatsvinden.

Een voorbeeld van deze integratie is wanneer een wijziging optreedt in de vrachtwaarde en het systeem onmiddellijk de winstprognoses in de financiële verslagen van het bedrijf zal bijwerken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *